Những ca điều trị Invisalign®?

Răng chen chúc / Hàm bị méo lệch
Trước điều trịSau điều trị


Cắn sâu / Răng cửa trên nhô ra
Trước điều trịSau điều trị


Hở kẽ / Cắn hở
Trước điều trịSau điều trị

Xem thêm về:

• Tổng quan về chỉnh nha

• Các loại khí cụ (mắc cài)

• Invisalign® là gì?