Chuyên gia cấy ghép răng

Tiến Sĩ, Bác Sĩ Cao Hữu Tiến
Trưởng Trung tâm 
Cấy Ghép Răng Cao Hà

Quá trình học tập

1997: Tốt nghiệp Bác sỹ Răng Hàm Mặt Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
2002: Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Răng Hàm Mặt
2003: Nghiên cứu tại Đại học Adelaide, Australia
2004: Nhận chứng chỉ Liên Đại học về Nha khoa Phẫu thuật
2005: Học tập nghiên cứu tại Đại học Chonnam, Hàn Quốc
2017: Nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt

Nền tảng hàn lâm và
nghề nghiệp

Từ 1998: Giảng viên Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược TP.HCM
2003: Báo cáo viên tại Hội nghị Khoa học Công nghệ  Tuổi trẻ lần thứ 18 Đại học Y Dược TP.HCM
2003: Báo cáo viên Hội nghị Khoa học và Đào tạo liên tục ngành Răng Hàm Mặt Đại học Y Dược TP.HCM
2008: Thành viên xuất sắc của Hiệp hội Chuyên gia Implant Nha khoa Quốc tế

Thành viên các Hiệp hội

• Hiệp hội chuyên gia Implant nha khoa quốc tế ICOI (International Congress of Oral Implantologists)
• Hiệp hội implant quốc tế ITI (International Team for Implantology)
• Viện hàn lâm Implant nha khoa Hoa Kỳ AAID (American Academy of Implant Dentistry)
• Hội Răng Hàm Mặt TP.Hồ Chí Minh
• Hội hành nghề Y Tư nhân TP.HCM
• Chi hội Cấy ghép nha khoa TP.HCM

Các bằng cấp và chứng chỉ đạt được

Bằng Thạc sỹ Y học chuyên ngành Răng Hàm Mặt

     

Thạc sĩ, Bác sĩ Cao Hữu Tiến (người đứng thứ 3 từ phải sang) trong buổi bảo vệ luận văn Thạc sỹ


Chứng chỉ Nha khoa phẫu thuật
(Diplôme Inter-universitaire d’Odontologie Chirurgicale) do Pháp đào tạo


Chứng chỉ phẫu thuật Implant và ghép xương cao cấp tại Hoa Kỳ, một chứng chỉ đào tạo liên tục do Dentispace, LLC cấp, được sự chứng nhận của ADA CERP


Ảnh trái: Thạc sĩ, Bác sĩ Cao Hữu Tiến tại Khóa học.


Ảnh phải: Dr.Michael Peleg trao chứng chỉ cho BS.Cao Hữu Tiến

    


Chứng chỉ thực hành implant ITI/straumann do Hiệp hội Implant quốc tế cấp

Chứng chỉ Khóa đào tạo Implant cao cấp do DIO implant và Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM tổ chức

Chứng chỉ phẫu thuật cao cấp (Advanced Surgical Procedure) do BV Răng Hàm Mặt Trung Ương cấp

Xem thêm về

• Tổng quan về cấy ghép răng

• Hệ thống trang thiết bị cấy ghép

• Một số ca lâm sàn

• Đặt lịch hẹn để nhân tư vấn trực tiếp từ Bác sĩ